עד איזה גיל משלמים מזונות

במהלך גירושין, בני זוג צריכים להסדיר מספר רב של נושאים שישפיעו על המשך חייהם, ובהתאם על יכולתם לגדל את ילדיהם בצורה תקינה. הנושאים ברי הסדרה הם קודם כל ענייני הגירושין עצמם, כלומר בני זוג צריכים לפנות לבית הדין הרבני לצורך תביעת גירושין. כמו כן, על בני הזוג להסדיר מספר נושאים קריטיים, כגון – מזונות ילדים ואישה, הסדרי שהות ואחריות הורית (מה שבעבר היה מכונה "משמורת") וכמובן חלוקת רכוש משותף.

במאמר שלהלן, נעסוק בהליך הגירושין כולו. נסביר כיצד מתגרשים ומה חשוב לדעת, מה הדין לגבי מזונות ילדים ועד איזה גיל משלמים מזונות, וכן מה הדין לגבי חלוקת רכוש והסדרי שהות של ילדים משותפים. נעיר כי מטרת המאמר היא להציג לכם הקוראים מידע איכותי, אך המאמר איננו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי.

תביעת גירושין בבית הדין:

בישראל, גירושין ונישואין נערכים לפי הדין הדתי. כך קובע חוק שיפוט בתי הדין הרבניים, משנת 1953. דהיינו, בני זוג שרוצים להתגרש, צריכים להגיש תביעת גירושין לבית הדין הרבני. בהתאם, המבקש להתגרש, צריך להוכיח את קיומה של עילת גירושין מתוך העילות שקיימות בדין הדתי, כגון – בגידה, מעשה כיעור, עקרות ועוד.

חשוב להוסיף כי לבית הדין הרבני יש סמכות בלעדית לעסוק בתביעות לגירושין. לצד זאת, יש לו סמכות מקבילה לעסוק בתביעות מזונות, אך אין לו סמכות מוקנית לעסוק בתביעות להסדרי שהות או חלוקת רכוש. בית הדין יהיה מוסמך לדון בתחומים אלו, אם הוגשה תביעת גירושין שכרוכה לשאר התביעות המוזכרות. לצד זאת, לבית המשפט לענייני משפחה, יש סמכות לעסוק בכל תחום בדיני המשפחה, למעט תביעות לגירושין ונישואין. כלומר, בני זוג יכולים להגיש תביעת גירושין לבית הדין הרבני ואת שאר התביעות לנהל בבית המשפט לענייני משפחה.

כאמור, תביעת גירושין יש להגיש לבית הדין הרבני, שבסופה יינתנו פסק דין וסידור גט. לעומת זאת בני זוג יכולים להגיש תביעת גירושין מוסכמת, כלומר – הסכם גירושין, ואז הגירושין יהיו מהירים יותר.

הסדרי שהות:

הסדרי שהות הם בעצם עניין שמחייב הסדרה בעת גירושין, שכן יש להסדיר את האחריות ההורית על הקטינים, ואת זמני השהות של הילדים עם הוריהם. בעבר הנושא היה מכונה משמורת, אך כיום המונח המשפטי הנכון הוא אחריות הורית והסדרי שהות. חשוב להעיר כי הסדרי שהות נקבעים בהתאם לטובת הקטין.

מזונות ילדים:

מזונות ילדים משולמים מכוח הדין הדתי–אישי. השאלה הבסיסית היא עד איזה גיל משלמים מזונות? התשובה פשוטה: לרוב, עד לסיום השירות הצבאי, כאשר מזונות מתחלקים למזונות מדין חובה ומדין צדקה. מזונות מדין חובה הינם המזונות הבסיסיים והם משולמים עד גיל 6. לאחר מכן המזונות מתחלקים לחובה וצדקה, כאשר מזונות מדין צדקה כוללים את ההוצאות הלא בסיסיות. לאחר הגעת הקטין לגיל 18 ועד סיום השירות הצבאי, המזונות הם לרוב מדין צדקה, והם נמוכים מאוד ביחס למזונות ששולמו עד השירות הצבאי.

חשוב להעיר כי כיום יש חלוקה שווה במזונות מדין צדקה, אם יש זמני השהות שווים בין ההורים, ואין בין ההורים פער שכר משמעותי.

חלוקת רכוש בין בני זוג:

נושא שחשוב מאוד להדגיש, הוא נושא הרכוש המשותף של בני הזוג. הדין בישראל קובע כי בעת גירושין, הרכוש המשותף של בני זוג יחולק באופן שווה. יחד עם זאת, לא כל רכוש נחשב בתור רכוש משותף, כגון – קצבת נכות או אלמנות, רכוש שקיבל אחד מבני הזוג במתנה או רכוש שהיה שייך לאחד מבני הזוג לפני הנישואין. שאר סוגי הרכוש, הינם כלולים במונח רכוש משותף. נוסיף כי בני זוג יכולים לערוך הסכם ממון, וכך לחסוך הליכים משפטיים בענייני הרכוש.

חשיבות היעוץ המשפטי:

ייעוץ משפטי במסגרת הליך גירושין הוא דבר קריטי, מכיוון שהליכי גירושין יכולים להתברר בשתי ערכאות ומדובר בתחום סבוך מאוד, שמצריך ידע משפטי רחב וניסיון רב. לכן, לייצוג וייעוץ משפטי של עורך דין משפחה, יש השפעה קריטית על ההליך המשפטי ועל קידום האינטרסים של כל אחד מהצדדים.

לסיכום:

במאמר זה עסקנו בדין לגבי גירושין בישראל. הסברנו מה הפרוצדורה לגבי גירושין, וכן סקרנו את כל הנושאים שיש להסדיר בעת גירושין, לרבות מזונות ילדים, הסדרי שהות, חלוקת רכוש בין בני זוג ועוד. הסברנו כי הליך גירושין הוא דבר מורכב מאוד, הן כלכלית והן אישית. בנוסף, הדגשנו את החשיבות הרבה של ייעוץ משפטי אצל עורך דין גירושין.

  • Add Your Comment


דילוג לתוכן