שלום בית וגירושין

תביעת גירושין כוללת מספר רב של תביעות ונושאים, שמהווים נגזרת של הליך הגירושין. תחילה, תביעת הגירושין מוגשת לבית הדין הרבני. מעבר לכך, ישנן תביעות נוספות שנוגעות להיפרדות של בני הזוג, כגון – שלום בית, כתובה, מזונות, מזונות אישה, הסדרי שהות, חלוקת רכוש ועוד. במאמר שלהלן, נבקש לערוך מעין "קודקס" של תביעות בתחום הגירושין שכדאי וחשוב להכיר. נעיר כי מטרת המאמר היא להעניק לכם הקוראים מידע איכותי, אך המאמר בוודאי אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי.

תביעת גירושין:

בישראל, גירושין ונישואין נערכים לפי הדין הדתי, כלומר – בני זוג יהודים שמבקשים להתגרש, יעשו כן באמצעות הגשת תביעה לבית הדין הרבני. בהתאם, לבית הדין הרבני יש סמכות נלווית לעסוק גם בתביעות כתובה, שלום בית וכן מזונות כסמכות מקבילה. כאשר רוצים להגיש תביעה לגירושין שכורכת עמה גם עניינים כגון זמני שהות ורכוש, אזי בית הדין הרבני קונה סמכות לעסוק בכך. לצד זאת, לבית הדין אין סמכות, בהיעדר הסכמת בן הזוג, לעסוק בתביעות לרכוש או משמורת, ללא תביעת גירושין כרוכה.

לצד בית הדין הרבני, בישראל ישנו גם בית משפט לענייני משפחה, שיש לו סמכות לעסוק בכל תחומי המשפחה, למעט תביעות לגירושין ונישואין (וכפועל יוצא – תביעות שלום בית וכתובה).

כלומר, אם בני זוג רוצים להתגרש, עליהם לפנות בתביעה לבית הדין הרבני, ולצד זאת אם אינם כורכים את ענייני המזונות הרכוש וזמני השהות, הרי שאז ניתן לנהל הליכים מקבילים בבית המשפט לענייני משפחה.

תביעה למזונות:

מזונות ילדים, הם חובה שמוטלת על האב מכוח הדין העברי–דתי. ככלל, מזונות משולמים באופן אבסולוטי, על ידי האב. מטרת המזונות היא להבטיח לילדיו קיום כלכלי הולם, כאשר הוא איננו מתגורר עמם תחת אותה קורת גג. ככלל, תביעה למזונות יכולה להיות מוכרעת בפסק דין, או בהסכמה שמקבלת תוקף של פסק דין. לצד זאת, ניתן גם להגיש תביעה למזונות זמניים – כלומר, עד להכרעה סופית, במקרה שבני הזוג עדיין לא התגרשו, אך הם פרודים ולא מתגוררים תחת אותה קורת גג. עוד חשוב להעיר כי תחום המזונות הוא מורכב למדי, ולכן חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין מזונות בעל ניסיון.

תביעה להסדרי שהות:

בעת גירושין, בני הזוג צריכים להסדיר את סוגיית זמני השהות של הילדים המשותפים. זמני השהות יכולים להיות שווים או שונים, בהתאם לחלוקה שתיקבע על ידי בית המשפט, שנעזר גם בתסקיר. הם יכולים להיות בהתאם להסכם שייחתם בין בני הזוג ויאושר על ידי בית המשפט. בדומה למזונות, עניינים הנוגעים לזמני שהות ומזונות, יכולים להיפתח מידי פעם מחדש אם יש נסיבות חדשות.

תביעה לחלוקת רכוש:

בני זוג שמתגרשים, צריכים להסדיר את סוגית הרכוש המשותף שלהם, בין אם באמצעות הסכם, ובין אם באמצעות יישומו של חוק יחסי ממון, משנת 1973, אשר קובע חלוקה שווה של כל הרכוש המשותף של בני הזוג (למעט קצבאות ורכוש שהיה שייך לאחד מבני הזוג לפני הנישואין). כמו כן, שאלות הנוגעות לרכוש, יכולות לא פעם לגרור בני זוג להליכים משפטיים מורכבים, לכן חשוב להיעזר בעורך דין משפחה.

תביעה לשלום בית:

תביעה לשלום בית היא תביעה שמטרתה לאפשר לבני הזוג תקופת ביניים, שבה ינסו לפשר ולגשר בינם לבין עצמם, כדי לשמר את חיי הנישואין. לצד זאת, לא פעם תביעה לשלום בית מוגשת לצרכי עיכוב הליך הגירושין וכן כדי לאפשר מדור קבוע בדירת המגורים המשותפת. לכן, אם מוגשת נגדכם תביעת שלום בית, חשוב להתייעץ עם עורך דין גירושין.

תביעת כתובה:

כתובה היא בעצם שטר קניין, עליו חותם הבעל ביום הנישואין. לא פעם נוטים חתנים לכתוב סכום מופרז ולא תמיד מודעים לכך שהסכום בשטר הכתובה, הוא סכום שניתן לממש אם בני הזוג מתגרשים. מטרת הכתובה היא להבטיח תשלום ופיצוי כלכלי לאישה, שבעצם עוזבת את בית הבעל (כך הדבר נראה בעיניים דתיות). כתובה היא גם עילת תביעה וניתן להגיש תביעת כתובה לבית הדין הרבני.

לסיכום:

במאמר זה ביקשנו להציג קודקס של סוגי הליכים משפטיים שנגזרים מהליך הגירושין. הליך גירושין לא כולל רק את עצם הגירושין של בני הזוג בבית הדין הדתי, אלא הוא מארג שלם של הליכים שנדרשים לצורך הפרדה בין בני הזוג, החל מהסדרת זמני השהות של הילדים המשותפים, ועד להסדרה של המזונות, הרכוש, וגם עניינים נוספים, כגון – כתובה, שלום בית ועוד. כמו כן, פירטנו את הסמכויות המוקנות לערכאות השיפוט בכל תחום ותחום. את המאמר נסיים בהמלצה חמה להיעזר בעורך דין גירושין.

  • Add Your Comment


דילוג לתוכן